LYRICS: Tom Tom’s Dream

ALBUM:

  • The Million Dollar Hotel Soundtrack Track 6

LYRICS:

instrumental